Utleie

Norsk Megling bistår kunder med utleie av alle typer næringseiendom herunder kontor, lager og kombinasjonseiendom. Vi tilbyr også rådgivning ved reforhandling av leiekontrakter og bistår leietaker i forbindelse med fremleie.


Vi averterer noen av våre eiendommer på www.finn.no
Kontakt megler for mer informasjon.