Salg

Norsk Megling har lang erfaring innenfor salg/kjøp av alle typer næringseiendommer, være seg kontorbygg, lagerbygg, kombinasjonsbygg, bygårder, hotell, etc. Vi bistår våre oppdragsgivere i hele prosessen med blant annet planlegging, verdivurdering, valg av salg-/kjøpsstrategi, rådgivning innenfor markedsføring, budprosess, kontraktsforhandlinger og oppgjør. Vi har opparbeidet en betydelig kundedatabase av både kjøpere og selgere som kontinuerlig oppdateres.     


Vi averterer noen av våre eiendommer på www.finn.no
Kontakt megler for mer informasjon.