Forvaltning

Norsk Megling kan gjennom sitt samarbeid med Norsk Næringsforvaltning tilby effektiv forvaltning av næringseiendom.

Vi skreddersyr en løsning for hver enkel eiendomsbesitter ut i fra en behovsanalyse. Vi deler forvaltningen i tre hovedgrupper: marked, teknisk og økonomi. Under følger kort beskrivelse av hva hver av disse fagområdene innebærer.

 

MARKED

 • Utleie

 • Reforhandlinger

 • Kontrakter

 • Leietakeroppfølgning

 • Rådgivning

 • Etc.

TEKNISK

 • Oppfølgning driftsavtaler

 • Tegninger

 • Internkontroll

 • Brannvern

 • Lage vedlikeholdsplan og følge opp dette

 • ENØK

 • Etc.

ØKONOMI

 • Regnskapsføring

 • Fakturering

 • Innkrevning

 • Følge opp og avregne felleskostnader

 • Rapportering

 • Etc.


Nyhetene er hentet fra :